thế à

嚟自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

短語
  1. (勢啊)有驚喜意味短語,意思係「?」「係?」呢種表達主要喺河內爲代表嘅北方地區西貢爲代表嘅南方地區習慣講vậy hả/丕呵