Canada

來自維基辭典

法文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【名】【陽】國名,加拿大,位於北美大陸嘅國家。

詞源[編輯]

法文嘅「加拿大」係借自勞倫斯話(Laurentian)嘅kanata,意思係「居民點」。

英文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【名】國名,加拿大,位於北美大陸嘅國家。

詞源[編輯]

英文嘅「加拿大」來自法文嘅Canada,而法文係借自勞倫斯話嘅kanata,意思係「居民點」。

越南文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【名】國名,加拿大,位於北美大陸嘅國家。

詞源[編輯]

越文嘅「加拿大」借自英、法文嘅Canada,而佢哋來源係勞倫斯話嘅kanata,意思係「居民點」。

越南文係成個詞整體借入,冇譯過,所以冇對應嘅漢喃寫。而讀呢個詞時,讀成Ca-na-đa。另外越文亦有個中文借詞,即Gia Nã Đại/加拿大