trường

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

 • 漢字
  • 、棖、腸、長

意思[編輯]

名詞
 1. (場)一笪地方,通常比較闊迾,有一定嘅用處,即係場所
  Trường bắn. 場𪧻。(射箭場。)
 2. (場)某個劃定嘅範圍,用來進行政治社會活動,即係某某(某某界諸如新聞界、娛樂界、知識界)。
  Có uy tín trên trường quốc tế. 𣎏威信𨕭場國際。(喺國際上有威信。)
 3. (場)學校學習機構或場所。經常冠喺學校名前,作爲打頭詞用。
  Đi đến trường. 𠫾𦤾場。(去到學校。)
 4. (場)物理概念,指一個空間當中,物質存在其中,啲物質喺當中受到作用影響。