thầy

出自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

越南文[編輯]

發音[編輯]

  • 北部(河內):tʰə̤j˨˩
  • 中部(順化):tʰəj˧˧
  • 南部(西貢):tʰəj˨˩

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
  1. (𪪀)指男性教師(唔指女性),同學生構成師生關係,等於粵語嘅先生
  2. (𪪀)請教人時所用嘅稱呼,係尊稱,相當於粵語請教對方時稱呼對方叫老師
  3. (𪪀)【古】喺王朝時代,啲越南下級官吏同上級官員對話時,會用呢個字眼稱呼上級。
  4. (𪪀)【古】越南舊社會時,啲職員用呢個字眼稱呼自己嘅老細
  5. (𪪀)【方】喺部分越南地方,因爲當地社會嘅儒教風氣,啲中流上流階層家庭會用呢個字眼稱呼自己嘅老豆