singe

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【不及動】燂。

參考[編輯]

法文[編輯]

馬騮(義項一)。
黑猩猩(義項一)。

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【陽名】一系列靈長目動物嘅總稱,主要指馬騮或者猩猩,但唔包括人類同環尾狐猴。
  2. 【陽名】泛指靈長目動物(包括人類)。
  3. 【陽名】(罕見)某地靈長類動物嘅皮毛。

辭源[編輯]

源自拉丁文SIMIVS(猿)。

變位[編輯]

規則變位