sống

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
 1. (𩩖)物品嘅、嘅一邊,唔係利嘅、尖嘅一邊。
  Sống dao. 𩩖刀。(刀脊/刀背。)
 2. (𩩖)指條、啲。一般喺物體中間,會凸起。
  Sống lá. 𩩖蘿。(葉脈。)
  Sống lưng. 𩩖𦡟。(背脊。)
動詞
 1. (𤯨)意思係生存,白話啲叫,指生物處於存活狀態,仲有住生命
  Cây cổ thụ sống hàng trăm năm. 𣘃古受𤯨行𤾓𢆥。(樖古樹生咗上百年。)
 2. (𤯨)指人嘅生活,即個人喺某地、以某種方式喺嗰度。
  Sống ở nông thôn. 𤯨於農村。(住喺農村。)
 3. (𤯨)爲咗維持生活而從事生產活動。
  Sống bằng nghề nông. 𤯨凴藝農。(務農爲生。)
 4. (𤯨)指以某種狀態生活,或指生活方式。
  Sống độc thân. 𤯨獨身。(單身生活。)
 5. (𤯨)指人喺生活中嘅舉止活動。即係處世
  Sống tử tế với mọi người. 𤯨仔細𢭲每𠊛。(對個個人都好相處。)
 6. (𤯨)指種永恆存在嘅狀態,唔會毀滅,即不朽
  Một sự nghiệp sống mãi với non sông, đất nước. 𠬠事業𤯨買𢭲𡽫瀧、𡐙渃。(呢件事業會同山河國家永存。)
形容詞
 1. (𤯨)形容件嘢係生嘅、有生命嘅,未死嘅。
  Bắt sống đem về. 扒𤯨𨑻𧗱。(生擒帶返。)
 2. (𤯨)即生動,好似係嘅噉。
  Vai kịch rất sống. 𦢳劇慄𤯨。(齣戲嘅角色表演栩栩如生。)
 3. (𪟤)指性別上係嘅,尤其用喺形容鳥類
 4. (𤯩)指啲食物,仲係生嘅。
  Thịt sống chưa luộc. 𦧘𤯩𣗓𤐠。(啲生鮮肉仲未滾得透。)
 5. (𤯩)指啲原料處於未加工嘅狀態。
  Vôi sống. 𪿙𤯩。(生石灰。)
 6. (𤯩)【口】口語上形容啲嘢生疏、唔熟練、品質未夠成熟
  Câu văn còn sống. 句文群𤯩。(篇文章仲寫得好生疏。)
 7. (𤯩)指啲之類嘅穀物未剝,未加工得好透。
  Mẻ gạo còn sống, lẫn nhiều thóc. 𥖺𥽌群𤯩、吝𡗉𥹵。(啲米未磨得透,仲有啲雜糠。)
 8. (𤯩)【口】指強行明目張膽光天化日,跟喺動詞之後做形容詞。
  Cướp sống. 劫𤯩。(夾硬搶嘢。)