nào

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):na̤ːw˨˩
 • 中部(順化):naːw˧˧
 • 南部(西貢):naːw˨˩

漢喃[編輯]

 • 喃字

意思[編輯]

副詞
 1. (鬧)表示任何嘅意思,有否定意味。
 2. (鬧)數數用嘅詞,用喺名詞前面,表示數咗有咩。
  Một tháng phải lo đủ thứ: nào tiền ăn, nào tiền mặc, nào tiền học hành. 𠬠𣎃沛𢥈𨁥次:鬧錢𩛖、鬧錢纆、鬧錢學行。一月要備好呢啲嘢:飯錢、衫錢、學費。
代詞
 1. (鬧)疑問代詞,「邊個」,表示發問係想問喺一群之中清楚指出某單一個體。
  Định ngày nào trong tháng này thì tổ chức. 定𣈜鬧𥪝𣎃呢時組織。喺呢個月定某日搞組織。
 2. (鬧)「某樣嘢」「咩嘢」,指有關聯但唔清楚具體嘅對象。
  Có người nào đó sáng nay gọi điện cho anh. 𣎏𠊛鬧𪦆𤏬𠉞噲電朱英。有唔知咩人喺今朝早打電話畀佢。
 3. (鬧)表示「任何嘢」,有「無論咩、無論點」嘅意味。
  Món nào cũng ngon. 𦁺鬧拱𤯆。食咩都好味。