lion

來自維基辭典

英文[編輯]

獅乸。

發音[編輯]

國際音標 ()/laɪ.ən/

含義[編輯]

  1. 【可數名】獅,又稱獅子,哺乳類貓科豹屬動物。喺日常用語裏面一般指公獅。
  2. 【可數名】獅子狗,北京狗。
  3. 【可數名】指勇敢嘅人。
  4. 【可數名】一種蘇格蘭古錢幣,價值74先令。

辭源[編輯]

來自中古英文「lyoun」/「lion」/「leon」;古法文「lion」拉丁文「LEŌ」嘅賓格形態「LEŌNEM」;源自古希臘文「ΛΈΩΝ」。

變位[編輯]

規則變位

相關詞組[編輯]

法文[編輯]

公獅。

發音[編輯]

國際音標 ()/ljɔ̃/

含義[編輯]

  1. 【陽名】獅,又稱獅子,哺乳類貓科豹屬動物。喺日常用語裏面一般指雄獅。
  2. 【陽名】指勇敢嘅人。
  3. 【陽名】指獅子會會員。

辭源[編輯]

來自古法文「lion」;拉丁文「LEŌ」嘅賓格形態「LEŌNEM」;源自古希臘文「ΛΈΩΝ」。

變位[編輯]

規則變位