dễ

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

形容詞
 1. (𥚯)輕易簡單。指時或者解決時冇咩。反義詞係khó/𧁷
  Bài thi quá dễ. 排詩過𥚯。(首詩太過簡單。)
  Bài toán dễ. 排算𥚯。(條算術題容易。)
 2. (𥚯)形容人嘅性格隨和,唔會對人要求嚴苛
  Dễ ăn dễ ở. 𥚯𩛖𥚯於。(隨遇而安。字面意思:隨便食隨便住。)
 3. (𥚯)有可能成爲噉樣。
  Năm nay lúa rất tốt, một sào dễ đến ba tạ thóc. 𢆥𠉞穭慄𡄰、𠬠巢𥚯𦤾𠀧謝秃。(今年啲米好靚,一巢(360/500/1000平方米)地可以收成三擔(300公斤)米。)
  Dễ gì người ta đồng ý. 𥚯夷𠊛𢧲同意。(會有人同意。)