arsenal

來自維基辭典

法文[編輯]

卡拿利托威尼斯船塢入口》
莫斯科克里姆林宮軍火庫

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【陽名】船塢,通常專指海軍船塢。
  2. 【陽名】軍火庫、兵工廠。
  3. 【量】形容數量大,而且應有盡有。

辭源[編輯]

源自阿拉伯文「دار الصناعة」(拉丁轉寫:dâr as-sinâ),原本嘅意思係「作坊」,通過返去歐洲嘅十字軍傳入威尼斯,再傳入歐洲。喺中古法文裡邊出現過嘅拼法包括「tarsenal」同「tercenal」等。中世紀末期法文裡邊出現過嘅拼法包括「arsenac」、「arsenail」、「arsinal」等,當時嘅意思係「船塢」。至於開頭嗰個/d/音唔見徂嘅原因,好可能係因為當時講拉丁語族語言嘅人將個/d/音當徂做表示從屬嗰個介詞「de」。

參考[編輯]

英文[編輯]

發音[編輯]

英國音國際音標 ()/ˈɑ(ː)sənəl/[en 1]

含義[編輯]

  1. 【名】軍火庫、兵工廠。

相關詞組[編輯]

近義詞[編輯]

參考[編輯]

西班牙文[編輯]

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 【陽名】軍火庫、兵工廠。

參考[編輯]