Hà Nội

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

河內市區內嘅還劍湖

漢喃[編輯]

河內喺越南嘅地圖位置

意思[編輯]

  1. (河內)地名,城市名,位於越南北部,係越南首都,現時係越南嘅中央直轄市。