ông

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

 • 漢字
  • 䈵、嗡、、螉、鶲

意思[編輯]

名詞
 1. (翁)人稱名詞,指阿爺、阿公,以及年長嘅男性老人。
  Ông nội. 翁內。阿爺。
 2. (翁)指社會地位高嘅男人,係種敬稱。
  Ông sư. 翁師。(敬稱)老師/師傅。
 3. (翁)用於地位平等或者地位低嘅男人,表示親密。
  Ông em của tôi. 翁㛪𧵑碎。我嘅細佬(語氣親密)。
 4. (翁)用於需要尊崇嘅物。
  Ông trời. 翁𡗶。老天爺。
 5. (翁)自稱,係種比較粗野不雅嘅用法。