été

來自維基辭典

法文[編輯]

斯洛文尼亞嘅夏天。

發音[編輯]

國際音標 ()/ete/

含義[編輯]

  1. 【繫】/【助動】être嘅過去分詞。
  2. 【陽名】夏天。

辭源[編輯]

  1. (動詞)來自古法文ester嘅過去分詞esté;源自拉丁文STĀRE(企)。
  2. (名詞)源自拉丁文ÆSTĀS(夏天)。