việc

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
 1. (役)指職業工作,係人日常去做、用來謀生搵食以及納稅行當
  bị mất việc 被𠅎役 (冇咗份工)
 2. (役)指義務,係人本份要做嘅事。
  việc nước 役渃 (國家義務)
 3. (役)指、冇頭緒嘅事物,冠喺名詞之前,說明名詞所指事物嘅特性。
  việc tranh chấp 役爭執 (爭執)
 4. (役)意思係出事,指生死攸關嘅事。
  Bão to, nhà anh có việc gì không? 𩙕𡚢、家英𣎏役之空?(咁大場颱風,阿哥有冇出咩事?)
 5. (役)前綴,將後頭嘅動詞名詞化。
  việc ăn 役𩛖 (食嘢。語法含義:後面係動詞「食」,前綴將食嘅動作變成名詞,然後用作主語或賓語)