thành phố

來自維基辭典

越南文[編輯]

臺北城

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

  1. (城舖)即粵語嘅城市,係人類聚落嘅一種,特徵係有大規模、高密度人口聚居經濟上一般發展工業商業。thành phố係越南自製漢詞,thành即係「」,phố意思係「」,個構詞同中文嘅「城市」異曲同工。越文中會用簡寫做TP