taureau

來自維基辭典

法文[編輯]

農莊嘅公牛(義項一)。

發音[編輯]

國際音標 ()/toʀo/

含義[編輯]

  1. 【陽名】公牛/牛公,雄性家牛。主要指用於配種或蒔田嘅公牛,或者鬥牛場上面嘅公牛。
  2. 【陽名】指雄性駝鹿。

辭源[編輯]

來自古法文「tor」(公牛)嘅指小表愛形態「torel」;源自拉丁文「TAVRVS」(公牛)。

變位[編輯]

規則變位