quán

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

  • 漢字
    • 丱、串、倌、冠、慣、摜、灌、盥、綰、罐、脘、、貫、鸛

意思[編輯]

名詞
  1. (館)飯店飲食檔口嘢食嘢飲,通常開喺路邊。
  2. (館)設喺路上嘅小型設施,畀人遮風擋雨、避日曬用。