panthère

來自維基辭典

法文[編輯]

遠東豹(義項一)。

發音[編輯]

國際音標 ()/pɑ̃tɛʀ/

含義[編輯]

  1. 【陰名】豹,哺乳類貓科動物。一般指非洲以外嘅豹。
  2. 【陰名】指貓科豹屬嘅動物。

相關詞組[編輯]

辭源[編輯]

來自拉丁文「PANTHĒRA」;源自古希臘文「ΠΆΝΘΗΡ」。

變位[編輯]

規則變位