lắm

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

 • 喃字
  • 夦、𪥀、𡗋、𤯑

意思[編輯]

副詞
 1. (𪥀)程度平常非常十分
  Buồn lắm. 𢞂𪥀。(非常之唔開心。)
  Cô ấy xinh lắm. 姑𪬫𦎡𪥀。(嗰個女仔太過靚女。)
形容詞
 1. (𪥀)數量過平常。
  Lắm tiền. 𪥀錢。(好多錢。)
  Lắm con thì khổ. 𪥀𡥵時苦。(太多仔女會好辛苦。)