gặp

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):ɣa̰ʔp˨˩
 • 中部(順化):ɣa̰p˨˨
 • 南部(西貢):ɣap˨˩˨

漢喃[編輯]

意思[編輯]

動詞
 1. (﨤)相互埋近時嘅碰面。遇見,遇到。
  Gặp bạn ở giữa đường. 﨤伴於𡧲塘。 喺半路遇到你。
 2. (﨤)根據決定會面。
  Tôi sẽ gặp cô ta để bàn. 碎𠱊﨤姑𢧲抵𡂑。 我會見到你之後再講。
 3. (﨤)被動語態詞,表示「被……」「遭……」。
  Gặp tai nạn. 﨤災難。 遭遇意外。