foclóir

來自維基辭典

愛爾蘭蓋爾文[編輯]

發音[編輯]

國際音標 ()/ˈfˠɔklˠoːɾʲ/

含義[編輯]

  1. 【陽名】辭典,詞彙表。
  2. 【陽名】(一種語言嘅)所有詞彙。

變位[編輯]

基本形態
格/數 單數 複數
主格 foclóir foclóirí
屬格 foclóra foclóirí
與格 foclóir foclóirí
呼格 a fhoclóir a fhoclóirí
定冠詞後形態
主格 an foclóir na foclóirí
屬格 an fhoclóra na bhfoclóirí
與格 (leis) an bhfoclóir
(do)n fhoclóir
(leis) na foclóirí