femme

來自維基辭典

法文[編輯]

刻喺先驅者鍍金鋁板上面嘅人類女性畫像。

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【陰名】女人。通常單指女性人類(HOMŌ SAPIĒNS),唔指代其他動物當中嘅雌性。
  2. 【陰名】婦女,已經成年嘅女性。
  3. 【陰名】老婆妻子

變位[編輯]

規則變位

辭源[編輯]

源自拉丁文FĒMINA(女性,女人)。