famille

來自維基辭典

法文[編輯]

中國科學家鄧稼先(右後)同佢屋企人。

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【陰名】家庭屋企人,一種以婚姻、血緣、收養或同居等關係為基礎而形成的共同生活單位。廣義嘅家庭有時會同「家族」嘅含義有所重疊。
  2. 【陰名】(生物分類法),位於目和族(或者屬)之間嘅分類。
  3. 【陰名】(數學)族,有時同「集合」可以互換。

辭源[編輯]

源自拉丁文FAMILIA