des

嚟自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

法文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【冠】一啲。係複數形式嘅不定冠詞,佢嘅單數陽性形式係un,單數陰性形式係une