comète

來自維基辭典

法文[編輯]

彗星。

發音[編輯]

國際音標()/koˈmɛt/

含義[編輯]

  1. 【陰名】彗星,一種由冰構成,圍著太陽運行嘅太陽系小天體。
  2. 【陰名】(紋章學)帶著條長尾嘅星形圖案,通常有八道光芒。
  3. 【陰名】(煙花)喺空中拖出一道煙嘅發光體。

辭源[編輯]

來自古法文comete、拉丁文COMETA、古希臘文ΚΟΜΉΤΗΣ