cộng hòa

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):kə̰ʔwŋ˨˩ hwa̤ː˨˩
 • 中部(順化):kə̰wŋ˨˨ hwaː˧˧
 • 南部(西貢):kəwŋ˨˩˨ hwaː˨˩

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
 1. 共和
 2. 共和國,喺共和制度下嘅國家
  1. 例:Cộng hoà dân chủ nhân dân.(漢喃:共和民主人民;粵譯:人民民主共和國)
形容詞
 1. (一國政體)屬於人民嘅最高權力機關
  1. 例:Chế độ cộng hoà.(漢喃:制度共和;粵譯:共和制度)
  2. 例:Nước cộng hoà.(漢喃:渃共和;粵譯:共和國家)