cấp

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):kəp˧˥
 • 中部(順化):kə̰p˩˧
 • 南部(西貢):kəp˧˥

漢喃[編輯]

 • 漢字
  • 急、汲、、給

意思[編輯]

名詞
 1. (級)可昇可降嘅級數。
 2. (級)系統中嘅某類、某列。
  Chính quyền các cấp.(漢喃:政權各級;粵譯:各級政權)
形容詞
 1. (急)匆忙,急需。
動詞
 1. (給)交全權使用權,交出來分享。
  Cấp học bổng cho học sinh.(漢喃:給學俸朱學生;粵譯:發獎學金畀學生)