còn

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
 1. (群)一種有好多彩帶嘅布球,喺越南山地民族嘅傳統節日中,會攞佢來做遊戲用具。
動詞
 1. (群)持續存在
  Kẻ còn, người mất. 仉群、𠊛𠅎。(條友喺度,啲人就唔掂。)
 2. (群)意思係,係持續性嘅擁有、未喪失或未耗盡。
  Nó còn tiền. 伮群錢。(佢有錢。)
 3. (群)用來表示行動狀態嘅持續性質。表示處於某持續狀態。
  Anh ta còn rất trẻ. 英𢧲群慄𥘷。(佢仲好細個。)
 4. (群)表示對某一行動、性質嘅肯定,喺用法上係肯定/指出呢樣嘢嘅性質、然後攞去做對照比較
  Hôm qua còn nắng to hơn hôm nay nhiều. 𣋚過群𪱆𡚢欣𣋚𠉞𡗉。(尋日係晴朗過今日好多。)
 5. (群)表示條件,喺該條件下會產生嘅選擇,會同另一條件產生對照。
  Nó ở nhà anh. Nắng thì đi, còn mưa thì nghỉ. 伮於家英。𪱆時𠫾、群𩅹時儗。(佢住喺阿哥屋企。天晴時就出外,有雨時就留低。)