bel

來自維基辭典
睇埋:bel-bèlbëlbělbeḻ同埋bell

法文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【名】貝,測量兩個相同單位嘅數量比例嘅單位。十分貝等於一貝。
  2. 【形】美麗beau喺元音或啞音h開頭嘅詞前面嗰陣嘅形式。
    【例】Ma sœur pense que cet acteur est un bel homme. (我家姐覺得爾個演員係個靚仔。)
粵文維基百科度有篇文章關於