Thái Lan

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
  1. (泰蘭)國名,即係泰國,位於亞洲東南亞中南半島嘅國家。呢個詞係越文受中文翻譯嘅「泰國」影響而自譯嘅詞,其中「泰」對應泰國嘅國號(亦即Thai),係受中文影響而譯成噉嘅;「蘭」對應西方語言(特別係英文)嘅land,呢個亦暗中受中文翻譯嘅影響,因爲中文習慣將呢個歐洲詞綴譯爲蘭(如波蘭、愛爾蘭、荷蘭等)。