RĒX

來自維基辭典
睇埋:rex

拉丁文[編輯]

辭源[編輯]

來自拉丁文動詞RĒGERE(統治),最古老嘅拼法係RĒGS。同RĒX類似嘅詞重有PĀX(和平)同LĒX(法律)等。同源詞包括古梵文राजाrā́jan)、古高盧話rix、原始愛爾蘭話同古法蘭克話*rīki。重構出來嘅原始印歐詞係*h₃rḗǵs

發音[編輯]

含義[編輯]

  1. 國王,暴君,大權獨攬嘅人。
  2. 宗教最高領袖。
    【例】《聖經(新約)∙約翰福音》第19章第3節:「IĒSVS NAZARĒNVS, RĒX IV̄DÆŌRVM.」(「拿撒勒耶穌」,猶太人之王。」)
  3. 指羅馬神話裡邊嘅眾神之王IV̄PPITER。
  4. 指國際象棋裡邊嘅國王。

變位[編輯]

單數 複數
主格 RĒX RĒGĒS
屬格 RĒGIS RĒGVM
與格 RĒGĪ RĒGIBVS
賓格 RĒGEM RĒGĒM
離格 RĒGE RĒGIBVS
呼格 RĒX RĒGĒS