Pháp

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

法國國旗
名詞
  1. (法)國名,即係法國,位於歐洲西部大陸嘅國家。越文係借自中文嘅「法國」而攞頭隻字。呢個詞因爲係專門名詞,所以首字母要大寫。