Mỹ

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
  1. (美)洲名,即係美洲,係借中文嘅詞,越文簡稱美洲做Mỹ。因爲係專門名詞,首字母要大寫。
  2. (美)國名,即係美國,位於北美洲大陸嘅國家。越文係借中文嘅「美國」而攞頭隻字。呢個詞因爲係專門名詞,所以首字母大寫。另外美國喺越文仲有個常用名,叫Hoa Kỳ,漢字形式係花旗,呢個係借自廣東人舊時對美國嘅稱呼「花旗國」。