đại

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):ɗa̰ːʔj˨˩
 • 中部(順化):ɗa̰ːj˨˨
 • 南部(西貢):ɗaːj˨˩˨

對應嘅漢喃[編輯]

 • 漢字
  • 袋 埭 棣 岱 玳 黛
 • 喃字
  • 杕 軑 𠰺 𡐡

意思[編輯]

名詞
 1. (杕):一種樹,會分泌乳膠,葉長,花香,通常係白花,通常種喺寺院做觀賞用。
形容詞
 1. (大):意思就係大,巨型。可以做構詞詞素,造出名詞、動詞,意思係「大、屬大分類、程度超出平常」
  1. 例:Đại gia đình(大家庭)
  2. 例:Đại thắng(大勝)
  3. 例:Đại thành công(大成功)