được

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

 • 北部(河內):ɗɨə̰ʔk˨˩
 • 中部(順化):ɗɨə̰k˨˨
 • 南部(西貢):ɗɨək˨˩˨

漢喃[編輯]

意思[編輯]

動詞
 1. (得)勝利,爭得贏。
  Được hay thua? 得咍輸? 得咗定輸咗?
 2. (得)攞到結果。
  Bài làm được. 排爫得。 文章做完。
 3. (得)得到咩嘢,令佢屬於某人。
  Được thư. 得書。 收到封信。
 4. (得)活動或者事物得到順利條件。
  Được nhiều người giúp . 得𡗉𠊛𠢞。 得到好多人幫手。
 5. (得)有權利或者有義務。
  Trẻ em đến tuổi được đi học . 𥘷㛪𦤾歲得𠫾學。 細佬到咗去學校嘅年歲。
 6. (得)達到某種程度。
  Tết này cháu được sáu tuổi. được ăn, được nói, được gói mang về. 節呢𡥙得𦒹歲。得𩛖、得訥、得𢶒𦛿𧗱。 呢個春節個孫就六歲。識食嘢,識講嘢,識得搦嘢返來。