đơn vị

來自維基辭典

越南文[編輯]

發音[編輯]

  • 北部(河內):ɗəːn˧˧ vḭʔ˨˩
  • 中部(順化):ɗəːŋ˧˥ jḭ˨˨
  • 南部(西貢):ɗəːŋ˧˧ ji˨˩˨

漢喃[編輯]

意思[編輯]

名詞
  1. 單位,指數字嘅單位,比如重量、長度、熱度等單位。
  2. 一個大組織嘅基礎組織。
    Xã là đơn vị hành chính.(漢喃:社羅單位行政;粵譯:社係行政單位)
  3. 指一定數量嘅事物。
  4. 軍事用語,指受指揮嘅一個戰士集合。
  5. 實驗用語,指確定到作用程度嘅反應量。