yegua

來自維基辭典

西班牙文[編輯]

發音[編輯]

  •  
  • 國際音標 ()everywhere but Argentina and Uruguay /ˈʝeɡwa/ [ˈɟ͡ʝe.ɣ̞wa]
  • 國際音標 ()Buenos Aires and environs /ˈʃeɡwa/ [ˈʃe.ɣ̞wa]
  • 國際音標 ()elsewhere in Argentina and Uruguay /ˈʒeɡwa/ [ˈʒe.ɣ̞wa]

意思[編輯]

  1. 【陰名】母馬。