teanga

來自維基辭典

愛爾蘭蓋爾文[編輯]


人脷

發音[編輯]

愛爾蘭標準音國際音標 ()/ˈt͡ʃanɡa/

含義[編輯]

  1. 【陰名】脷。
    【例】Teanga duine, teanga ainmhí, teanga éin. (人脷、獸脷、雀脷。)
  2. 【陰名】語言、話。
    【例】Tír gan teanga, tír gan anam. (一個國家無語言就唔會有靈魂,)

變位[編輯]

第四組變位。

主格 屬格
單數 teanga
/ˈʧanga/
teanga
/ˈʧanga/
複數 teangacha
/ˈʧangaxa/
teangacha
/ˈʧangaxa/