talent

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

  • /ˈtælənt/

意思[編輯]

名詞
  1. 天才,才能,人才
    You need talent and hard work to be a tennis player. 要做網球手,你要有天賦同努力。

詞源[編輯]

呢個詞出自希臘文talanton,原本係貨幣單位,出自聖經典故。喺馬太福音有個古仔,話一個人交畀三個僕人錢,其中兩個用來賺咗一筆,淨低嗰個唔做嘢,主人嬲嬲哋收咗唔做嘢嗰個人嘅錢。個古仔意思係叫啲人去發揮上帝賜畀人嘅天賦才能,15世紀時呢個單詞從單位轉換爲才能天賦嘅意思。