stupid

來自維基辭典
注意:多數人認為爾版講嘅字詞係詈語
維基辭典祇負責記錄字詞嘅用法,對亂用嘅後果唔負任何責任。詳情請參閱《維基辭典:內容聲明》。

英文[編輯]

發音[編輯]

  • 英國音: /ˈstju:pɪd/[1]
  • 美國音: /ˈstu:pɪd/[2]

含義[編輯]

  • adj. 蠢,無聊,暈舵舵
  • n. <口語>傻閪,蠢材

參考[編輯]