rox

來自維基辭典

壯文[編輯]

發音[編輯]

字典[編輯]

 • 《古壯字字典》第430~431頁。

方塊字[編輯]

 • 󶙪(字形:⿲亻雚也)、𮀊(字形:矢魯,左右結構)

意思[編輯]

 • (󶙪,⿲亻雚也)【方】揸起;捧起。
  rox nyungq danj. 󶙪󶋮󴃫。(捧起鏟低嘅草。)
 • 𮀊,矢魯)識,會,認識,曉得。
  Mwngz rox mbouj rox? 佲𮀊否𮀊?(你識唔識?)
 • 𮀊,矢魯)定係,抑或,或者。
  Youq ranz rox bae haw? 󶷙󶒟𮀊󶺶󵃼?(响屋定趁墟?)

同源詞[編輯]

壯文中,方塊字寫成「𮀊,矢魯」、表示「或者」嘅義項,喺泰文嘅同源詞係หรือ,除咗同樣嘅「或者」意思外,仲可以擺喺句尾做助詞,構成疑問句。