puta

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢
Zeichen 101 - Gefahrstelle, StVO 1970.svg 注意:爾一版講嘅係一個被多數人視為詈語嘅字詞。
維基辭典祇負責記錄字詞嘅用法,對隨便亂用導致嘅後果唔負任何責任。詳情請參閱《維基辭典:內容聲明》。

西班牙文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【陰名】妓女。
  2. 【貶】【俗】臭雞。