banco

嚟自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

意大利文[編輯]

發音[編輯]

意思[編輯]

  1. 【陽名】。複數形式係banchi。
    Ci sono dieci banchi, una cattedra e undici sedie. 佢有十張、一個講臺同埋十一張凳。