Australia

來自維基辭典

英文[編輯]

發音[編輯]

國際音標:/ɒˈstɹeɪl.jə/

意思[編輯]

  1. 【專名】澳洲,又叫做澳大利亞,位於大洋洲澳洲大陸國家

詞源[編輯]

出自16世紀,來自拉丁文terra austrālis incōgnita(未知嘅南方大陸),佢嘅詞根係auster,意思係「南風」。

意大利文[編輯]

發音[編輯]

國際音標:/au.ˈstra.lja/

意思[編輯]

  1. 【專名】國名,澳洲,位於大洋洲澳洲大陸嘅國家。
  2. 【專名】洲名,指澳洲大陸。