:lang-no

來自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

挪威文[編輯]

使用說明[編輯]

爾個模可以作為章節標題用,同時自動加分類。具體嘅使用方法係輸入:

{{lang-no|單詞第一個字母}}

注意:喺輸入字母嘅時候請移走所有標音符號。例如:喺一個以「Ä」字開頭嘅詞嗰版裡邊,輸入嘅源碼係{{lang-no|A}}。不過以Ø開頭嘅詞例外,輸入嘅源碼係{{lang-no|Ø}}

爾個模會自動將嗰版歸到[[:Category:挪威文/第一個字母]]爾個類。由於分類版係自動更新嘅,所以唔使再人手加類。