ᠠᠶᠢᠯ

來自維基辭典

蒙古文[編輯]

轉寫[編輯]

 • 中蒙聯合轉寫:ayil

發音[編輯]

 • 內蒙:/æːl/
 • 外蒙:айл(ail)

辭典[編輯]

 • 《蒙漢詞典》第4頁第三欄。

意思[編輯]

名詞
 1. 村落村莊
 2. 人家人哋
  ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ
  ᠮᠣᠷᠢ
  Ayil-un mori (人哋嘅馬)
 3. 【史】文獻名詞,喺漢文文獻中音譯呢個蒙古詞做阿寅勒

相關俗話[編輯]

 1. ᠠᠶᠢᠯ
  ᠡᠴᠡ
  ᠡᠷᠢᠬᠦ
  ᠪᠠᠷ᠂
  ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ
  ᠡᠴᠡ
  ᠪᠠᠨ
  ᠡᠷᠢ
  Ayil eče erixü bar, abdar_a eče ban eri.
  直譯:與其去人哋屋企搵,不如去搵吓自己個箱。
  含義:求人不如求己。
 2. ᠠᠶᠢᠯ
  ᠬᠡᠰᠦᠬᠦ
  ᠪᠠᠷ
  ᠠᠷᠭᠠᠯ
  ᠳᠡᠬᠦ
  Ayil xesühü bar argal dehü.
  直譯:與其得閒冇事上人哋門,不如喺自家執吓牛屎。
  意思:咪嘥時間、嘥心機、嘥氣。