คุณ

出自維基辭典
Jump to navigation Jump to search

泰文[編輯]


發音[編輯]

  • /kʰun33/

綴字[編輯]

由คุ(gu)+ณ(ɳ)構成。

由於係印度詞源,保留咗梵文詞形(甩咗詞尾schwa)。

ค(g)係古濁音,聲調讀陽調,現代音變清送氣;(u)附標喺輔音字母下成คุ。ณ(ɳ)對應梵文嘅ण(ṇ),喺呢度做韻尾,讀-n,聲調係平聲。所以聲調讀陽平。

意思[編輯]

代詞
  1. คุณไม่ใช่นักเรียนหรือ 唔係學生咩?
  2. 用喺名詞前面,表示尊敬。

詞源[編輯]

出自梵文गुण(guṇa),意思係「叻,天份,優質,才能」。