αεροπορικές εταιρείες

來自維基辭典

希臘文[編輯]

  1. 【專有名詞】 αεροπορικές εταιρείες嘅眾數形式 ( αεροπορική εταιρεία ge3 zung3 sou3 jing4 sik1 )