άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα

來自維基辭典

希臘文[編輯]

  1. 【專有名詞】 άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο嘅眾數形式 ( άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο ge3 zung3 sou3 jing4 sik1 )