overhead

嚟自維基辭典
跳去導覽 跳去搵嘢

英文[編輯]

發音[編輯]

  • /ˈəuvəhed/
  • /ˌəuvəˈhed/

意思[編輯]

  • /ˈəuvəhed/
形容詞
  1. 喺頭頂上嘅,架空嘅
名詞
  1. 經常費用,管理費用
    The large overhead reduced the company's profits. 大筆嘅管理費用減少咗公司嘅利潤。
  • /ˌəuvəˈhed/
形容詞
  1. 喺頭頂上

構詞[編輯]

用over(喺……之上)head(頭)構詞,即係喺頭頂。